Edities

E·R·Plus wordt in 4 edities aangeboden

De Pro Editie bevat alle functies van E·R·Plus. waaronder ook voorraadbeheer en inventarisatiemodule.
De Compact Editie bevat alle functies van E·R·Plus. behalve voorraadbeheer en inventarisatiemodule.
De Mawi (Materiaalbeheer) Editie van E·R·Plus bevat alle functies om het complete materiaalbeheer in een middel- tot kleinbedrijf mee in beeld te brengen. Verder is de gehele functionaliteit aangaande personeelsbeheer aanwezig.
Deze Editie bevat alle functies die een MKB bedrijf nodig heeft. Echter projectplanning en financiële planning zijn niet opgenomen. Het aantal gebruikers is beperkt tot 4 gebruikers, die gelijktijdig in het systeem kunnen werken.