Parametrix

Met de nieuwe innovatieve software ParametriX kunt u elke calculatie parametriseren. Daardoor kunnen uw medewerkers offertes sneller en efficiënter maken op basis van diverse rasterprijslijsten. De positieteksten worden professioneel weergegeven en corresponderen altijd met de onderliggende waarden.
Voor de constructeurs is ParametriX de optimale aanvulling op uw technische calculatiesoftware zoals bijvoorbeeld
LogiKal of SchüCal+.

 

Achter parametrix zit een formulegenerator waarmee de waarden telkens individueel opnieuw berekend worden. Logische verbindingen en de mogelijkheid om teksten in te voegen verbreden deze functionaliteit.

gebruikt u ParametriX voor

  • Onderhouds-/Reparatiewerkzaamheden
  • Bouwelementen
  • Balkons
  • Balustrades, etc.
  • ParametriX genereerd automatisch gedetailleerde stukslijsten en positieteksten.