Privacybeleid

RICHTLIJNEN VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Hieronder informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruiken van onze website of andere ERPlus websites, die vallen onder deze verklaring voor gegevensbescherming. Onder persoonsgegevens valt alle informatie, die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (zie Art. 4 nr. 1 EU-basisverordening gegevensbescherming, hierna “AVG” genoemd). Daaronder valt informatie zoals uw naam, uw e-mailadres, uw gebruikersgedrag of uw postadres. Informatie die niet direct met uw identiteit in verband gebracht kan worden, zoals bijv. het aantal gebruikers van een website, vallen hier niet onder.

 

Verantwoordelijke volgens Art. 4 Par. 7 AVG is 

T.A. Project GmbH
Prinz-Friedrich-Str. 28 C
45257 Essen
Telefoon: +49 (0)201 / 946 005 7-0
E-Mail: info@taproject.de

 

Naam en postadres van de Functionaris Gegevensbescherming

Uwe Breuer
Buschstraße 76
47166 Duisburg
Telefoon: +49 (0)203 / 93297 – 0
E-Mail: u.breuer@asbinfo.de

 

Rechtsgrondslag voor verwerking:

Uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens

 

Verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens

Wanneer uw onze websites bezoekt, slaan onze webservers standaard enkele verbindingsgegevens op, zoals de naam van de website, het bestand, de actuele datum, de hoeveelheid gegevens, de webbrowser en de versie ervan, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider, de verwijzende URL als de pagina van waaruit u naar onze site bent gegaan en het bijbehorende IP-adres in logbestanden. Een directe relatie naar uw persoon is hierdoor door ons niet te leggen.

Bovendien worden persoonlijke gegevens alleen dan verzameld en opgeslagen, als u deze vrijwillig, bijv. bij een contact- of informatieaanvraag zelf aanlevert.

Een geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering naar aanleiding van de aan ons overgedragen gegevens vindt niet plaats. U bent niet verplicht ons uw persoonsgegevens ter beschikking te stellen. In het geval dat u dit niet wenst, kunnen wij u de aangeboden services niet of niet volledig aanbieden.

 

Rechten van de betrokken personen

U heeft tegenover de verantwoordelijke de volgende rechten:

  • Informatie over de u betreffende persoonsgegevens in overeenstemming met Art. 15 AVG.
  • Correctie van eventuele onjuiste informatie
  • Verwijderen van uw gegevens volgens de bepaling van Art. 17 AVG
  • Beperking van de verwerking (blokkade) volgens de bepaling van Art. 18 AVG 
  • Beschikbaar stellen van uw gegevens in een machine-leesbaar formaat
  • U kunt de toekomstige verwerking van de u betreffende gegevens volgens bepaling van Art. 21 AVG te allen tijde afwijzen
  • U heeft het recht om verleende toestemming volgens Art. 7 Par. 3 AVG met werking voor de toekomst in te trekken
  • U heeft het recht bezwaar te maken bij de voor u verantwoordelijke toezichthouder.

 

Verwijderen van de gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden volgens de bepaling van Art. 17 en 18 AVG verwijderd of in hun verwerking beperkt. Voor zover het in het kader van deze verklaring van gegevensbescherming niet uitdrukkelijk wordt aangegeven, worden de bij ons opgeslagen gegevens verwijderd zodra ze voor de beoogde doelstelling niet meer noodzakelijk zijn en het verwijderen niet in strijd is met de bewaarplicht.

 

Cookies

Wij gebruiken Cookies om de websites op geschikte wijze te kunnen optimaliseren naar uw wensen. De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische beoordelingen betreffende de werking, de veiligheid en de optimalisatie van het aanbod.

Cookies zijn zeer kleine bestanden, die op uw PC opgeslagen worden als u zich begeeft op de Internet-portalen van het T.A. Project. Deze dienen uitsluitend om, voor zover mogelijk, op de aangeboden websites een op de bezoeker toegesneden service te bieden. De Cookies van onze internetsites bevatten in principe geen persoonlijke gegevens over u. Ook kunnen Cookies geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer overdragen. Ze dienen ertoe om het internetaanbod in zijn geheel gebruikersvriendelijker en effectiever te maken, ze besparen u het meerdere malen ingeven van gegevens, vergemakkelijken u de overdracht van specifieke inhoud en helpen ons bij het identificeren van bijzonder populaire gedeeltes van onze websites. Zo zijn we o.a. in staat om de inhoud van onze internetsites exact op uw wensen af te stemmen.

U kunt uw browser-instelling in overeenstemming met uw wensen configureren en bijv. het aannemen van cookies afwijzen. Wij attenderen u er wel op dat u eventueel niet alle functies van deze website zult kunnen gebruiken.

 

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zog. „cookies“, tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie verschafte informatie over uw gebruik van deze website worden gewoonlijk aan een server van Google in de USA overgedragen en daar opgeslagen.

In het geval van activering van de IP-anonymisering op deze website, wordt uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de overeenkomst over het Europese Economische Gebied vooraf ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledig IP-adres aan een server van Google in de USA overgedragen en daar ingekort. De IP-anonymisering is op deze website actief. Namens de operator van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en de met het internetgebruik verbonden services tegenover de websitebezoeker te kunnen voorzien.

Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengebracht. U kunt het opslaan van cookies door een juiste instelling van uw browser-software verhinderen; wij wijzen u er echter op, dat u in dit geval mogelijkerwijs niet alle functies van deze website in volle omvang kunt gebruiken. Bovendien kunt u het opslaan van de door de cookie verschafte en de aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. Uw IP-adres) aan Google verhinderen, als u de onder de volgende link beschikbare browser-plugin downloadt en installeert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Alternatief voor de Browser-Add-On of in de browsers op mobiele apparaten, kunt u klikken op deze link, om het verzamelen door Google Analytics op deze website in de toekomst te verhinderen (het Opt Out functioneert alleen in de browser en alleen voor dit domein). Daarbij wordt een Opt-out-cookie op uw apparaat achtergelaten. Als u deze cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

 

Contact opnemen via e-mail / contactformulier / infomateriaal aanvragen

Op onze internetsite is een contactformulier aanwezig, dat gebruikt kan worden om elektronisch contact op te nemen of dat gebruikt kan worden voor het aanvragen van productinformatie. Maakt u gebruik van deze mogelijkheid, dan worden de in het invoerscherm ingevoerde gegevens aan de T.A. Project GmbH en evt. voor zover uw woonplaats in het verkooprayon toegewezen is aan een van onze verkooppartners, aan deze doorgegeven. Een extra doorgifte aan derden gebeurt niet.

In principe worden de volgende gegevens verzameld:

Verplichte informatie: firma, voor- en achternaam, straat, postcode, plaats, land, e-mailadres, hoe heeft u over ons gehoord

Vrijwillige informatie: werkterrein, calculatiesoftware, aantal werknemers

Op het moment dat het bericht wordt verzonden, worden de volgende gegevens ook opgeslagen: Uw IP-adres, datum en tijdstip van de registratie, website vanwaar de vraag komt.

De verwerking van de persoonsgegevens van het invoerscherm dient voor ons alleen voor de verwerking van de contactopname. In het geval van een contactopname per e-mail is er ook de noodzakelijk terechte interesse voor de verwerking van gegevens. 

Verwijdering van deze gegevens gebeurt als u ons dit schriftelijk per e-mail (info@taproject.de) opdraagt of uw toestemming voor het opslaan van de gegevens intrekt of wanneer het doel van opslaan van de gegevens niet meer bestaat.

 

Aanmelding voor evenementen, webinars en trainingen

Op onze internetsites bestaat de mogelijkheid om zich aan te melden voor evenementen, trainingen of webinars via een elektronisch formulier. De gegevens worden daarbij op een invoerscherm ingevoerd en aan ons doorgegeven en opgeslagen.

Uw gegevens worden uitsluitend voor het voltooien van het aanmeldproces gebruikt. Een extra doorgifte aan derden vindt niet plaats. De verwerking van uw persoonsgegevens wordt op basis van het voltooien van het verdrag (vlg. art. 6 par. 1 lid b) uitgevoerd. Verwijdering van deze gegevens gebeurt in overeenstemming met de wettelijke bewaarplicht.

 

Youtube

Wij integreren in onze website de video’s van het platvorm “YouTube” van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Gegevensbeschermingsverklaring: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Google Maps

Wij integreren de landkaarten van de dienst “Google Maps” van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Tot de verwerkte gegevens kunnen in het bijzonder IP-adressen en adresgegevens van de gebruikers behoren, die echter niet zonder hun toestemming (gewoonlijk in het kader van het instellen van uw browser, mobiele apparaten uitgevoerd) verzameld worden. De gegevens kunnen in de USA verwerkt worden. Gegevensbeschermingsverklaring: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Wijziging van onze gegevensbeschermingsverklaring

Om te waarborgen dat onze gegevensbeschermingsverklaring altijd in overeenstemming is met de actuele wettelijke bepalingen, behouden wij ons te allen tijde het recht op wijzigingen voor. Dat geldt ook in het geval dat de gegevensbeschermingsverklaring vanwege nieuwe of herziene diensten, bijvoorbeeld nieuwe servicediensten, aangepast moet worden. De nieuwe gegevensbeschermingsverklaring is dan van toepassing bij uw volgende bezoek aan onze site.